Skip to content

ENCA Persbericht 2014

Wij pleiten bij  alle Europese regeringen voor meer support en stimulatie voor het toegankelijk maken van verloskundige zorg buiten het ziekenhuis in de landen waar dit nog niet mogelijk is, en actieve ondersteuning in die gebieden waar dergelijke zorg wel aanwezig is om deze te behouden. Bovendien zouden overheden meer moeten ondernemen om er voor te zorgen dat verloskundigen in staat zijn om een betaalbare verzekering te sluiten, zodat zij hun belangrijke werk kunnen blijven doen!!
 
Tijdens de 21e internationale conferentie van ENCA (European Network of Childbirth Associations) in Praag van  4 t/m 6 april jl. spraken de 26 aanwezige leden uit twaalf verschillende landen hun bezorgdheid uit over de volgende onderwerpen:
Medicalisering van de geboorte en de centralisatie van verloskundige zorg heeft er voor gezorgd dat vrouwen en baby’s bloot worden gesteld  aan extra risico’s, zoals blijkt uit de BirthPlace Study (1) uit UK en studies in Duitsland (2) en Nederland (3).
Keizersneden: Het is opvallend dat bijna in ieder land dat vertegenwoordigd werd in deze vergadering de keizersnedepercentages onacceptabel hoog zijn. De WHO stelt dat er geen gezondheidswinst is te behalen voor moeder en baby als het keizersnedepercentage boven de 15% uitkomt. Dit probleem is een serieus probleem voor de publieke gezondheid met neveneffecten op de lange termijn, zowel voor de moeder als de baby. We bespraken manieren om actie te ondernemen om deze percentages te verlagen.
Midwifery care / Verloskundige zorg: In veel landen blijkt dat de verloskundige zorg niet geleverd kan worden door verloskundigen/vroedvrouwen en in sommige landen is er een tekort aan deze beroepsgroep.
ENCA  leden uitten eveneens hun zorg over het aantal ervaren vroedvrouwen die worden vervolgd voor het begeleiden van thuisbevallingen (bijv. In Hongarije, Tsjechië, Litouwen) evenals vrouwen die worden vervolgd omdat zij verloskundige zorg buiten het ziekenhuis zoeken. Als het fout gaat bij een thuisbevalling wordt de vroedvrouw vervolgd, terwijl bij een slechte afloop in het ziekenhuis niets wordt onderzocht, laat staan dat er wordt vervolgd. In Tsjechië is het zelfs niet eens mogelijk om een individuele gynaecoloog te vervolgen. Alleen het ziekenhuis als geheel kan aangeklaagd worden.
Kwalitatieve goede zorg voor moeder en baby door ervaren, zelfstandige verloskundigen blijkt meerdere positieve uitkomsten te hebben. Toch ontbreekt het veel vrouwen in diverse landen aan mogelijkheden om vroedvrouwen te vinden die een normale fysiologische bevalling begeleiden. Vaak is er geen adequate financiële vergoeding voor vroedvrouwen die buiten het ziekenhuis werken.
Doordat verloskundigen door heel Europa niet in staat zijn om hun aansprakelijkheidsverzekering te betalen voor het begeleiden van verloskundige zorg buiten het ziekenhuis, kan er geen kwalitatieve goede zorg geleverd worden en wordt vrouwen het recht op keuzevrijheid over de plaats van bevallen ontzegd.
 Zelfstandige geboortecentra: Onderzoek heeft aangetoond dat optimale zorg wordt geleverd in freestanding geboortecentra, geleid door verloskundigen. Toch worden deze geboortecentra in verschillende landen bedreigd met sluiting. Vooral in Duitsland en UK, terwijl in andere landen een geboortecentrum niet eens bestaat of mogelijk is. Zie als voorbeeld landen als Tsjechië, Griekenland en Portugal.

Referenties:
1.Brocklehurst P. et al (2011) ‘Perinatal and maternal outcomes by planned place of birth for healthy women with low risk pregnancies: the Birthplace in England national prospective cohort study’ BMJ  343:bmj.d7400
2.Thus:Bauer S., Kötter C., Geburtshäuser: Versorgungsalternative zur Klinikentbindung? / Midwife-Led Birth Centres: An Alternative to Hospital Childbirth? Zeitschrift Geburts Neonatol 2013: 217: 14-233. De Vries R. And SE Buitendijk. 2012. ‘Science,Safety and Place of Birth: Lessons from the Netherlands’ Eur Obstet Gynaecol 7 (suppl 1): 13-17

Back To Top