Skip to content

EUROPEAN NETWORK OF CHILDBIRTH ASSOCIATIONS

Het European Network of Childbirth Associations is een belangrijk Europees netwerk van organisaties en personen waarbij de toestand van de zorg rondom de geboorte in diverse Europese landen centraal staat. De leden maken zich hard voor het behoud van de mogelijkheid om te bevallen zonder technologie: de natuurlijke bevalling. De vrouw staat centraal.

Zie ook de website van ENCA: www.enca.info

Oprichting in 1993

Deze organisatie is in 1993 opgericht in Frankfurt, Duitsland onder aanmoediging van de GfG (Gesellschaft für Geburtsvorbereitung). Elisabeth Geisel, voorzitter van de GfG nam hierin het voortouw en een aantal landen sloten zich daarbij aan. Nederland werd lid in 2000, toen de organisatie al zeven jaar bestond.

Doelstelling

ENCA heeft vier speerpunten op haar programma:

  1. Het aanmoedigen van vrouwen om voor zichzelf op te komen (zelfbeschikkingsrecht)
  2. Het centraal stellen van het gezin bij de komst van een nieuw kind waarbij de mogelijkheid tot een thuisbevalling geboden moet kunnen worden.
  3. Borstvoeding onder de aandacht brengen en vrouwen stimuleren om borstvoeding te geven in samenwerking met de borstvoedingsorganisaties.
  4. Stimulering van de rol van verloskundigen: perinatale zorg moet verleend worden  door verloskundigen.

In de omringende landen is de verloskundige vaak niet autonoom en  een ondergeschikte van de gynaecoloog. Er zijn te weinig mogelijkheden voor verloskundigen om zelfstandig zwangeren te begeleiden in hun zwangerschap of tijdens hun bevalling. Nederland heeft een unieke positie, maar zal moeten waken om die te kunnen behouden. Nederlandse verloskundigen mogen zelfstandig werken en gezonde zwangeren begeleiden.

Werkwijze

Tijdens de jaarlijkse  Europese bijeenkomsten wordt veel informatie uitgewisseld en wordt hulp geboden, bijvoorbeeld:

  • Door middel van het schrijven van brieven of artikelen.
  • In  sommige landen wordt de dag voorafgaand aan de ENCA meeting een congres gehouden waarin ENCA deelnemers participeren
  • Ideeën worden uitgewisseld. Voorbeeld: In Polen is een gids uitgegeven met kwalificaties van ziekenhuizen. Door middel van een aantal hartjes en sterretjes kun je daarin zien hoe ‘klantvriendelijk’ en in hoeverre er ‘deskundige begeleiding’  wordt gegeven in een ziekenhuis. Deze gids helpt jonge a.s. moeders hun keuze te maken tussen ziekenhuizen. Dit systeem is overgenomen door Hongarije, Oostenrijk en diverse andere landen.
  • Er wordt veel van elkaar geleerd door uitwisseling van ervaringen en actievoering, en het vergelijken van elkaars statistieken.

ENCA NEDERLAND

ENCA Nederland wil graag haar steentje bijdragen aan het behoud van ons unieke verloskundige systeem.

Lees verder >>

RECHTEN VAN DE ZWANGERE VROUW

De Vereniging van Verloskundige Centra in de VS heeft rechten opgesteld voor de zwangere vrouw.

Lees verder >>

Back To Top