Skip to content

DE RECHTEN VAN DE ZWANGERE VROUW

Opgesteld door de Vereniging van Verloskundige Centra in de Verenigde Staten van Amerika.

 1. Iedere vrouw heeft recht op gezondheidszorg voor, tijdens en na zwangerschap en geboorte.
 2. Iedere moeder en kind hebben recht op zorg die volgens de laatste stand van de wetenschap bewezen is effectief te zijn.
 3. Iedere vrouw heeft het recht om haar zorgverlener te kiezen. Verloskundige en gynaecoloog (en huisarts) hebben een overlapping met elkaar op het gebied van verloskunde, maar blijven verschillende beroepen met een eigen inzicht, opleiding en praktijkvoering. Ze zijn noodzakelijk binnen de zorg om de kwaliteit voor vrouwen te garanderen.
 4. Iedere vrouw heeft recht om haar plaats van bevallen te kiezen in haar gemeenschap, die haar veiligheid waarborgt. Zij kiest op grond van volledige objectieve informatie over de voordelen, risico’s en kosten van alle mogelijkheden.
 5. Ieder vrouw heeft recht op volledige informatie over de voordelen, risico’s en kosten van methodes, werkwijzen, medicijnen, testen en behandelmethoden die in gebruik zijn tijdens zwangerschap, baring en kraambed voor haar en haar kind en het recht om toepassingen na informatie te weigeren.
 6. Iedere vrouw heeft het recht op zwangerschapsbegeleiding door een persoon of door een kleine groep van zorgverleners die in een team samenwerken. Zij heeft tevens het recht om van zorgverlener te wisselen als ze ontevreden is met de zorgverlening.
 7. Iedere vrouw heeft het recht op volledige informatie over haar zwangerschap en onverlet toegang tot haar medische dossier. Zij kan hulp vragen bij de uitleg als zij die niet begrijpt.
 8. Iedere vrouw heeft recht op moederschapszorg die recht doet aan haar culturele en religieuze achtergrond.
 9. Iedere vrouw heeft recht op moederschapszorg die verhoogde sociale en gedragsrisico’s voor moeder en kind aanpakt.
 10. Iedere vrouw heeft recht op continuïteit van zorg van een dienstverlener tijdens de geboorte die oog heeft voor haar sociaal, lichamelijk en gevoelsmatig welzijn. Zij heeft vrije keuze om haar gezelschap te kiezen tijdens de bevalling.
 11. Iedere vrouw heeft het recht om te kiezen voor verschillende vormen van pijnverlichting: natuurlijke en medicinale. Zij heeft het recht om van idee te veranderen op ieder moment van de zwangerschap en baring.
 12. Met uitzondering van speciale omstandigheden heeft iedere vrouw het recht om tijdens de baring te lopen en het recht om in de door haar gekozen positie te bevallen.
 13. Iedere moeder heeft het recht om in oogcontact te blijven met haar kind zolang beiden wel zijn en geen zorg nodig hebben, die hun scheiding noodzakelijk maakt.
 14. Iedere moeder heeft recht op volledige informatie over borstvoeding en de voordelen hieraan verbonden. Zij heeft recht op professionele ondersteuning van de borstvoeding en kan toestemming weigeren tot het geven van flesvoeding als deze niet medisch is geïndiceerd.
 15. Iedere moeder heeft het recht om in overleg met haar dienstverleners naar huis te gaan. Dit is afhankelijk van haar conditie en persoonlijke omstandigheden.
Back To Top