skip to Main Content

INTERNATIONAL WEEK FOR RESPECTING CHILDBIRTH

In de Internationale Week van Respect voor de Geboorte (IWRC International Week for Respecting Childbirth) wordt ieder jaar aandacht gevraagd voor ‘gentle birth’, de zachte geboorte. Jaarlijks worden in de derde week van mei acties gehouden, zowel op Nationaal als Europees niveau.

Filmvertoningen, flashmobs en presentaties zijn mogelijke middelen om aandacht te vragen, passend bij het thema van dat jaar. ENCA Nederland brengt het thema meestal via de sociale media onder de aandacht: facebook ENCA-Nederland

In de week van 14 t/m 20 mei 2017 is de Internationale Week van Respect voor de Geboorte en het thema is:

‘40 weken? Baby’s komen op hun eigen tijd’

Zaterdag 20 mei 2017  Even geduld A.U.B.

Steeds vaker worden er middelen ingezet om baby’s eerder en sneller geboren te laten worden. Van een natuurlijk proces wordt op die manier een onnatuurlijk proces gemaakt. Het is belangrijk om daar vraagtekens bij de plaatsen. Er kunnen medische redenen zijn om een baby eerder geboren te laten worden. Maar als die er niet zijn, waarom mag een baby niet op zijn eigen tijd geboren worden? Namelijk op het moment dat de baby er klaar voor is.

Ook na de geboorte kiest het zijn of haar eigen moment wanneer het er aan toe is om te rollen, kruipen, lopen en te praten. Een baby dwingen dit allemaal eerder te doen is een verstoring in het natuurlijke ontwikkelingsproces van het kind. Een baby die gedwongen wordt iets te doen waar het nog niet klaar voor is, ervaart stress en frustratie. In plaats van vertrouwen en een gezonde ontwikkeling van zijn of haar eigenwaarde.

40 weken? Baby’s komen op hun eigen tijd!

Vrijdag 19 mei Dag 6  Wat is ‘overtijd zijn’ ofwel serotiniteit.

De normale (‘a terme’) periode om te bevallen is tussen week 37 en week 42: je hebt 5 weken om ‘vol verwachting’ naar de komst van je baby uit te kijken. De uitgerekende datum (met 40 weken zwangerschap) is daarbij een soort magische lijn in de tijd. Als een vrouw voorbij deze datum komt, komt er vaak elke dag wat meer onrust – en wordt er in de omgeving soms al gezegd dat ze ‘overtijd is’. Maar wanneer speelt dat nou echt?
Pas als een zwangere meer dan 42 weken zwanger, wordt de zwangerschap aangemerkt als serotonien (‘overtijd’). Vaak zal de verloskundige of gynaecoloog met je willen overleggen of je
1) wilt afwachten of
2) de bevalling wilt laten inleiden
Het voorstel tot dit gesprek vindt veelal al plaats aan het begin van week 41.  Het is misschien handig om te weten dat gemiddeld 50% van de babies voor 40 weken en 6 dagen zijn geboren, en 75% van de babies voor 41 weken en 3 dagen (met een kleine variatie of het eerst geborenen zijn of niet); vanaf  week 41 stijgt de kans dat je gaat bevallen met de dag, of zelfs met het uur.  Je kan je dan afvragen of  de stress die het veroorzaakt om al met 41 weken bezig te zijn met een mogelijke inleiding, bevorderlijk is voor het vertrouwen dat de bevalling hoogstwaarschijnlijk vanzelf op gang komt.
Waarom er wordt voorgesteld om in te leiden (in ieder geval met 42 weken en soms al eerder) is omdat langer dan 42 weken zwanger zijn wordt gezien als risicofactor voor sterfte en ziekte voor, tijdens of net na de geboorte. Toch is niet bewezen of die kans kleiner wordt door de bevalling in te leiden bij een ongecompliceerde zwangerschap. Het aantal doodgeboortes neemt vanaf 40 weken elke zwangerschapsweek een klein beetje toe, maar het is niet bekend waar dat precies aan ligt.
Het is daarom vooral aan de zwangere zelf om op zoek te gaan naar informatie, in gesprek te gaan met haar zorgverlener, de risico’s af te wegen van inleiden vs afwachten en zelf te bepalen wat in haar specifieke geval van belang en relevant is voor het al dan niet inleiden en bij welke termijn.

Meer informatie:
https://evidencebasedbirth.com/evidence-on-inducing-labor-for-going-past-your-due-date/

Richtlijn serotiniteit versie 2.0, NVOG, http://nvog-documenten.nl/index.php?pagina=/richtlijn/item/pagina.php&richtlijn_id=749

Richtlijn inductie van de baring versie 1.0, NVOG, http://nvog-documenten.nl/index.php?pagina=/richtlijn/item/pagina.php&richtlijn_id=689

Donderdag 18 mei Dag 5

Hersenontwikkeling van de baby (n.a.v. Dick Swaab)

Het inleiden van de bevalling brengt een verstoring van de interactie tussen moeder en kind met zich mee én is een verstoring van de hersenontwikkeling van de baby.

Dit is te lezen in Wij zijn ons brein, van Dick Swaab:

Een baby voelt aan wanneer de moeder niet langer in staat is hem of haar te voorzien wat het nodig heeft in de baarmoeder. De baby weet: het is tijd om geboren te worden.

De hersenen van de baby registreren dit en reageren daarop met een veranderende hormoon productie. De baarmoeder wordt nu gevoeliger voor oxytocine, een stof die door de hersenen van zowel moeder als kind wordt aangemaakt.

De interactie tussen de hersenen van de moeder en het kind voorafgaand en tijdens de bevalling is dus belangrijk. Een verstoring hiervan leidt mogelijk tot verstoringen van de hersenen op latere leeftijd.

40 weken? Baby’s komen op hun eigen tijd!

Woensdag 17 mei Dag 4  Inleiden

Je hoort regelmatig dat iemand ingeleid is of wordt ingeleid. Wat is inleiden?

Inleiden betekent: de bevalling kunstmatig op gang brengen. Dat kan door middel van een oxytocine infuus (Syntocinon) als de vliezen zijn gebroken. Als de baarmoedermond nog stug en gesloten is, wordt er eerst een ballonkatheter in de baarmoederhals geplaatst waarin 30 ml water wordt ingebracht. Dit bolletje oefent druk uit op de inwendige baarmoedermond waardoor hij gaat ontsluiten. Zodra de katheter zijn werk heeft gedaan, wordt het infuus met oxytocine aangesloten.

Zodra er weeënactiviteit is, wordt de dosering steeds opgehoogd. Dit betekent korte pauzes en sterker wordende weeën. Een ingeleide bevalling kan leiden tot een snelle bevalling maar het kan eveneens leiden tot de vraag om pijnbestrijding. Dit zorgt soms weer voor meer ingrepen zoals een vacuümextractie of keizersnede.

Als inleiden niet strikt noodzakelijk is om medische redenen kan er afgewacht worden tot de baby zelf het signaal geeft geboren te willen worden: dan ontstaan er weeën door natuurlijk oxytocine dat in de hersenen van de moeder wordt aangemaakt. Deze oxytocine zorgt eveneens voor weeën maar heeft als voordeel dat het geleidelijker werkt en ook invloed heeft op de hechting tussen moeder en baby.

 ‘40 weken? Baby’s komen op hun eigen tijd’

Dinsdag 16 mei Dag 3 – Wanneer ben je ‘uitgerekend’?

De ‘uitgerekende datum’ is het moment dat de zwangerschap 40 weken heeft geduurd. Echter, we zouden beter van een ‘uitgerekende periode’ kunnen spreken: de natuurlijke zwangerschapsduur van vrouwen kan wel 5 weken verschillen. Dat betekent dat het voor sommige vrouwen normaal is om met 37 weken te bevallen, terwijl het voor andere vrouwen normaal is om met 42 weken te bevallen. De groep vrouwen die bij 38 weken bevalt is kleiner dan de groep die tussen de 41 en 42 weken bevalt. En er zijn maar heel weinig vrouwen die precies op de uitgerekende datum bevallen. De zwangerschapsduur is deels genetisch bepaald.

De uitgerekende datum wordt in ons land meestal vastgesteld via een echometing tussen week 11-14, dit is een vrij nauwkeurige manier om de zwangerschapsduur te bepalen. Toch kan er met deze methode een aantal dagen naast zitten (in de literatuur varieert dit tussen de 2 tot maximaal 5-7 dagen). Er zijn ook andere manieren om de zwangerschapsduur te bepalen: op basis van de eerste dag van de laatste menstruatie of basis van de waarschijnlijke conceptie (wanneer geslachtsgemeenschap heeft plaatsgevonden) – deze zijn beide niet heel erg nauwkeurig. De meest betrouwbare methode is met behulp van een ovulatietest en/of het maken van eicelecho’s rond de ovulatie.

Het belang van de uitgerekende datum, behalve voor jezelf om te weten wanneer je de komst van je kindje kunt verwachten, is tegenwoordig vooral ook om te kijken of je niet ‘overdraagt’, nl. dat je voorbij de 42 weken komt en eventueel een inleiding tegemoet gaat zien. Hierover meer in een volgend artikel. Dat maakt de nauwkeurigheid van het bepalen van de uitgerekende datum meteen wel heel relevant, vooral als je er aan hecht om de bevalling vanzelf te laten beginnen.

Er zijn nogal wat artikelen en studies in omloop waarin gekeken wordt in hoeverre het strak vasthouden aan die uitgerekende datum nu zinvol is. Het leidt er vaker toe dat vrouwen ingeleid worden omdat wordt gedacht dat de baby nu wel geboren zou moeten worden. Er zijn vrouwen die dit plezierig vinden omdat ze het zwanger zijn behoorlijk zat zijn, maar er zijn ook vrouwen die liever wachten op een natuurlijke start van de bevalling. Zij kunnen zich geforceerd voelen als er wordt aangedrongen op een inleiding. En dat terwijl slechts  4% van alle baby’s precies op de uitgerekende dag wordt geboren en het merendeel de 40 weken grens overschrijdt: 50% van de baby’s is geboren voor 40 weken en 6 dagen; 75% van de baby’s is geboren voor 41 weken en 2 dagen (met een kleine variatie als het een eerste bevalling betreft of niet).

‘40 weken? Baby’s komen op hun eigen tijd’

Maandag 15 mei Dag 2 – Zwangerschap: een mysterie of een les in overgave?

In deze tijd van technologische ontwikkelingen lijkt steeds minder een mysterie. We kunnen bijvoorbeeld vroeg in de zwangerschap zien of we een jongen of een meisje verwachten. Of misschien wel een tweeling. Ook de uitgerekende datum kan met behulp van een echo worden bepaald. En wordt ons kindje groot of klein?

(Ver-)wachten

De uitkomsten scheppen meteen verwachtingen. Je verwacht je kindje ongeveer op de uitgerekende datum. Komt je kindje bij 37 weken, dan zijn we verrast en wordt het vroeg genoemd, de andere kant op ben je ‘over tijd’.

Wordt er een groot of klein kind verwacht, dan ben je als aanstaande ouders meteen bezorgd. Vaak onnodige zorg, die veel onrust veroorzaken in de zwangerschap. Waarbij de vraag opkomt of sommige zaken niet beter een mysterie hadden kunnen blijven. Ruimte voor het onverwachte, hebben wij het nog?

We wachten op een trein, een afspraak, een pakketje, maar je verwacht een kind. Het woordje ‘ver’ voor wachten, geeft iets opens aan, iets wat we niet vooraf weten. Meestal weet je waar de trein je heen brengt en wanneer, maar van een kind weet je dat niet, want een mens is een mysterie.

Mysterie

De bevruchting, twee cellen die uitgroeien tot een compleet mens, is en blijft een wonder. De vrouw die een kind in haar baarmoeder draagt en door de natuur is toegerust om een kind ter wereld te brengen maakt deel uit van een groots mysterie. Misschien wel omdat het een mysterie is, is het lastig om grip te krijgen op dit wonderlijke proces. De natuur doet haar werk. Veel in onze samenleving lijkt maakbaar, we denken over veel zaken grip te hebben. De zwangerschap is bij uitstek een periode waarin je ervaart dat je niet altijd invloed hebt op wat er komt. Daardoor is deze periode naast leuk en vol verwachting, soms ook spannend en onzeker.

Op lichamelijk, emotioneel en hormonaal gebied verandert er veel, met niet te vergeten het transformatieproces tot het ouderschap. Niet iedereen heeft even veel vertrouwen of bewustzijn rondom deze gebeurtenissen.  Zo gebeurt het regelmatig dat zwangere vrouwen de signalen van hun lichaam niet herkennen of negeren.

Van angst naar vertrouwen

Veelal speelt angst een grote rol rondom geboorte. In de media is regelmatig ongenuanceerde aandacht voor babysterfte in Nederland, dat heeft invloed op zowel de aanstaande ouders als op betrokkenen in de geboortezorg. We hebben in Nederland nog een prachtige geboortezorg waarbij ouders, bij een goed verlopende zwangerschap en bevalling, de keuze hebben met wie, hoe en waar ze willen bevallen.

Vrouwen die angst ervaren voor de geboorte, kunnen van daaruit handelen. Voor iedere gedachte en emotie die je ervaart, is er een corresponderende chemische en fysiologische reactie in je lichaam. Het is daarom van belang om voor de geboorte belemmerende zaken los te laten. Laten we starten met het woord uitgerekende datum aan te passen naar verwachte maand.

Zoals Ina May Gaskin prachtig verwoordde in de documentaire Happy Health Child “Women aren’t clocks we aren’t machines. It’s not like… bang, we are 40 weeks, now we got to get the baby out otherwise it will become dangerous to the baby. Due month is better. Estimated means it is a guess (sometimes an educated guess but often a wild guess). – Ina May Gaskin”

‘40 weken? Baby’s komen op hun eigen tijd’

Zondag 14 mei Dag 1

‘Uitgeteld’

Wanneer ben je uitgeteld? Wat is je uitgerekende datum? Wanneer komt de baby? Loop je nu nog?? Oh… ben je nog niet bevallen?’ Bevallen vóór de uitgerekende datum: ‘Dus je baby is te vroeg geboren!?’

Tegen het einde van de zwangerschap wordt de omgeving ongeduldig en wordt de druk op de zwangere steeds hoger.

De datum die aan het begin van de zwangerschap wordt gemeld is een magische datum waarbij de tijd erna een soort van niemandsland wordt.

Ervóór bevallen wordt al snel gezien als ‘niet normaal en dus een probleem’. Wat kan het een stress en irritatie aan de zwangere geven die daarmee voortdurend wordt lastig gevallen.

Bezorgde (schoon)moeders die voorstellen om een keizersnede te vragen als de uitgerekende datum voorbij is. Of soms nog erger: liever de baby met 38 weken ‘laten komen’ .. ‘voor de zekerheid’.

Wat zou het mooi zijn als iedereen het zou hebben over een uitgerekende periode in plaats van over een specifieke datum. Tenslotte loop je zo’n beetje vijf weken ‘op alle dag’.

‘40 weken? Baby’s komen op hun eigen tijd’

Back To Top