Skip to content

Dinsdag 18 mei. Dag 3

“Ik had even tijd nodig om te schakelen. Toen was het goed.”

Natuurlijk ga je het liefste voor een voorspoedige bevalling. Soms gaat het echter niet zoals je had verwacht of gehoopt. Juist dan is het van het grootste belang  dat je in verbinding blijft met jezelf, met elkaar en met de zorgverleners om je heen. En wat belangrijk is: dat zij vooral ook in verbinding blijven met jou! Vergeet niet dat jij te allen tijde het recht hebt op juiste en volledige informatie alvorens er een interventie wordt gedaan. Jij bent degene die uiteindelijk beslist of en wanneer er een medische handeling mag worden uitgevoerd. Vind je het lastig om te beslissen, dan kunnen jullie natuurlijk ook gerust om bedenktijd vragen. Het is niet alleen een recht, maar ook van het grootste belang voor je emotionele welzijn om gezien, gehoord en erkend te worden. Je hebt recht op volledige informatie; dit recht dient te allen tijde te worden gerespecteerd. Samen voor een respectvolle geboortezorg, te allen tijde.

Hoe heb jij je bevalling ervaren? Hoe hebben jullie je voorbereid op de geboorte?

foto: Renate van Lith, erkend lid van Keurmerkgeboortefotografie

Back To Top