Skip to content

ENCA NEDERLAND

Geschiedenis van ENCA Nederland

ENCA Nederland bestaat sinds 2000. Na het bezoeken van een ENCA meeting in Wenen besloten  verloskundige  Mary Zwart en zwangerschapsdocenten Hannie Oor en Thea van Tuyl om in Nederland een overkoepelend orgaan op te richten: een netwerk van alle organisaties die te maken hebben met de zorg rondom de geboorte. Een vertegenwoordiger van elke organisatie die informatie geeft aan zwangeren ter voorbereiding op de bevalling en borstvoedingsperiode, variërend van verloskundigen en zwangerschapsdocenten tot borstvoedingsorganisaties, is welkom bij ENCA Nederland.

ENCA Nederland wil graag haar steentje bijdragen aan het behoud van ons unieke verloskundige systeem.

Werkwijze van ENCA Nederland

ENCA Nederland vergadert twee maal per jaar waarbij de situatie in Nederland besproken wordt.

Uitgangspunt is: een bevalling kan voor een gezonde zwangere vrouw een normale fysiologische gebeurtenis zijn die thuis of in een geboortecentrum kan plaatsvinden en de verloskundige is de meest aangewezen persoon om deze bevalling te begeleiden.

Een normale bevalling is een bevalling waarbij het geboorteproces spontaan begint. De moeder baart haar baby en placenta op haar eigen moment, eigen kracht, en eigen manier. De baby wordt na de bevalling niet van haar gescheiden, anders dan om dringende medische redenen.

Notitie: interventies zoals het kunstmatig breken van de vliezen, inleiden of kunstmatig stimuleren van de weeën, anesthesie of het zetten van een knip moeten niet routinematig worden toegepast of als een normaal onderdeel van de bevalling worden beschouwd. Iedere ingreep heeft de potentie om het normale geboorteproces te verstoren en moet niet te licht worden opgevat.

Back To Top