Skip to content

Autonomie centraal in échte zorg

Als een vrouw belemmerd wordt tijdens de bevalling om te doen wat haar lichaam aangeeft, ontstaat er trauma. Omdat het onnatuurlijk is om de natuurlijke behoeftes te onderdrukken. Een bevalling vraagt zorg die ruimte geeft aan de kracht en wijsheid van een vrouwenlichaam.

Echte zorg, minder interventie.

Onnodige medische handelingen tijdens een bevalling, veroorzaken onnodige stress bij moeder en kind. Een bevalling heeft échte zorg nodig, geen verstorende interventies.

Als een barende vrouw zich niet gesteund, gezien en gehoord voelt ontstaat er emotionele pijn. Pijn die vermeden kan worden als de zorg is afgestemd op de behoeftes van de vrouw.

Dit vraag échte zorg. Zodat een vrouw gesteund wordt om te doen wat ze zélf kan en de regie houdt over de bevalling. Geen interventies die de regie overnemen.

Autonomie betekent dat je je vrij voelt om keuzes te maken die bij jouw behoeftes passen. Je bent baas over je eigen zwangere lichaam.

Met medische richtlijnen en protocollen, hoe goed bedoelt ook, kan een zwangere vrouw het gevoel krijgen dat ze de autonomie kwijtraakt. Er wordt haar van buitenaf opgelegd wat ze moet doen in plaats dat ze van binnenuit voelt wat voor haar en haar kind goed is.

Back To Top