Skip to content

Baringshoudingen & bewegen tijdens de bevalling verminderd ingrepen

Zoals ook in eerdere artikelen te lezen is krijgt het natuurlijk verloop van het geboorteproces de meeste ruimte als een zwangere vrouw wordt gekend in haar behoeften door de zorgverleners die haar omringen tijdens de bevalling. Hoe meer begrip en ruimte, hoe gunstiger het effect op haar proces. Het meest belangrijk is de verminderde noodzaak tot ingrepen. Met als gevolg meer kans op een gezonde baby en mama na geboorte; betere hechting tussen beide; een sneller herstel en een prettige geboorte-ervaring. Het is van levensbelang dat een barende vrouw wordt bijgestaan in fysieke en emotionele steun.

Als het geboorteteam de barende vrouw vrij laat bewegen en zelf haar houding laat bepalen, is dit een belangrijk voorbeeld van de vrouw bekrachtigen in het geboorteproces. Hier is dus een belangrijke rol voor de zorg weggelegd. Veel zwangere vrouwen weten niet welke vrijheid ze hebben op dit vlak. Als ze niet door haar zorgverleners wordt gestimuleerd om haar eigen lijf te volgen.

De grootste verantwoordelijkheid hier ligt bij de zwangere vrouw zelf. Als zij zich mentaal en fysiek voorbereid op de bevalling (en zich dus krachtig voelt) dan zijn er minder ingrepen nodig. De natuurlijke bevalling heeft dan meer kans en de vraag naar pijnbestrijding daalt. De vrouw kan haar lichaam voorbereiden op het geboorteproces door middel van bepaalde oefeningen, bewegingen en houdingen aan te nemen. Zodra zij dit tijdens de zwangerschap regelmatig oefent heeft dit een positief effect tijdens de bevalling. Het gevolg is dat zij zekerder in haar lichaam zit, fysiek krachtiger is en haar lichaam in balans is. Een gebalanceerd, en ontspannen vrouwenlichaam ontsluit makkelijker.

Naast dat o.a. verticale baringshoudingen de ontsluiting bevorderen, bestaat er ook de wetenschap dat bepaalde houdingen complicaties tijdens de bevalling kunnen verhelpen. En dus ingrijpen helpt voorkomen. In een aantal Scandinavische landen worden deze houdingen standaard ingezet door verloskundigen voordat kunstverlossingen worden overwogen. In ons land behoort deze kennis helaas nog niet tot de standaard en dus is het voor velen nog onbekend. Een bepaalde groep 1e en 2e lijns verloskundigen en doula’s zijn hierin getraind. Zwangere vrouwen kunnen zichzelf inlezen op spinningbabies.com.

Echte zorg, minder interventies – ENCA Nederland

Back To Top