Skip to content

De keizersnede en informed consent

In Nederland is het gelukkig zo, dat er meestal alleen tot een keizersnede wordt overgegaan als het nodig is. In andere landen in het ENCA netwerk komt het vaak voor dat er tot een keizersnede wordt overgegaan zonder echte geldige redenen. Gynaecologen vertellen dat de baby te klein of te groot is en daarom echt via een keizersnede geboren moet worden, en uiteindelijk komt er in veel situaties een gezonde baby met een normaal gewicht uit mama’s buik.

Het percentage keizersneden in ons land ligt rond de 17%. Dit is vergeleken met veel andere landen laag. De WHO gaat ervan uit dat een keizersnede alleen ingezet moet worden als het echt nodig is om baby en moeder te redden. Als het alleen ingezet zou worden voor deze situaties, zou het percentage niet boven de 15% uitkomen.

In Nederland is een keizersnede bedoeld als laatste redmiddel. Als het niet lukt om de baby op de natuurlijke manier vaginaal geboren te laten worden kan er overgegaan worden tot een keizersnede. Het is een interventie, maar één die in sommige situaties levensreddend kan zijn.

Opvallend is dat veel zwangeren liever geen keizersnede willen meemaken. Er is ook een percentage vrouwen zo bang voor de bevalling en pijn tijdens de baring, dat ze denken dat een keizersnede voor hen makkelijker zal zijn. Er wordt dan niet stil gestaan bij het feit dat het gaat om een grote buikoperatie met de nodige napijn en ongemak, een langer herstel en mogelijke problemen bij een volgende zwangerschap of geboorte. Of de mogelijke gezondheidsgevolgen voor het kind.

Goede voorlichting en informed consent zijn dan belangrijk om een keuze te maken. Áls keizersnede een keuze is. Echte zorg kan worden gegeven als er goed naar de vrouw geluisterd wordt!

Back To Top