Skip to content

Het domino-effect van interventies

Vast wel eens gehoord van dominostenen..?! Een leuk spelletje om alle steentjes precies zo neer te zetten, dat aan het einde met een klein duwtje de heleboel in beweging komt, en uiteindelijk er geen enkel steentje meer overeind staat. En het opzetten van al die steentjes, dat geeft minstens zo’n kick, als het neerkomen van de steentjes. Een en al pret te beleven. Bij een bevalling kennen we ook zoiets als een domino effect. Daar noemen we dat de ‘cascade van interventies’. Dit is vaak minder prettig voor de vrouw. Soms ook wel, omdat de interventies vrouwen tijdens een bevalling kunnen ondersteunen waar dat nodig is. Alleen is vaak niet bekend bij vrouwen – dat heeft onderzoek aangetoond – dat het doen van een ogenschijnlijk milde vorm van een interventie, een verhoogde kans oplevert voor het nodig hebben van een volgende interventie.

Zoek op internet en het is te vinden. ‘Vrouwen zijn bang voor de cascade van interventies’. Onderzocht is in ieder geval dat kostentechnisch we zien dat de ene interventie de kans verhoogt op een volgende.
In het artikel van Oudshoorn en Keijzer wordt het zo omschreven:
“Rechtvaardige interventies:
Handelingen, onderzoeken en technologie zijn prachtig, behalve wanneer ze je belemmeren. Van de opmerkelijke nieuwe technologische interventies bij ontsluiting en uitdrijving zijn we gaan begrijpen dat de ene technologische ingreep waarschijnlijk een volgende interventie noodzakelijk maakt. Dit creëert een ‘cascade’ van ingrepen die uitloopt op een kunstverlossing. We moeten ons steeds opnieuw afvragen: ‘is deze handeling gerechtvaardigd?’, ‘is dit echt nodig?’. ‘Zijn er alternatieven voorhanden voor touchers en kunstmatig breken van de vliezen?’ ‘Wat gebeurt er als we niets doen?.’

Het gaat allemaal om bewustzijn
Als het gaat om ‘Echte zorg. Minder interventies’, dan gaat in de eerste plaats erom dat je als vrouw bewust bent van de unieke situatie waarin je je bevindt. Jouw lichaam als vrouw is uniek, jij hebt je eigen unieke ervaring en wijsheid over jouw lichaam en geest. De zorgverlener is ook uniek, met de eigen ervaringen die hij of zij heeft. En er is de wijsheid van de medische wetenschap. Het gaat erom dat we gezamenlijk gaan voor maatwerk, individuele persoonlijke zorg. Dat kan alleen als we ons samen bewust zijn van alle beschikbare wijsheid die tot onze beschikking staat om tot dit maatwerk te komen. Iedere bevalling is immers uniek. En iedere bevalling heeft grote impact op alle gezinsleden die erbij betrokken zijn.

Back To Top