Skip to content

De aangesloten organisaties komen tweemaal per jaar bijeen om elkaar op de hoogte te houden en ervaringen en ideeën uit te wisselen. De ontwikkelingen in verloskundig Nederland worden op de voet gevolgd. De intentie is om een bijdrage te leveren aan het in stand houden van ons unieke verloskundige systeem. De situatie in Europa komt aan de orde en we ondersteunen acties waar dat nodig is. ENCA heeft in 2001 een definitie opgesteld van de term “normale bevalling”:

Een normale bevalling is een bevalling waarbij het geboorteproces spontaan begint. De moeder baart haar baby en placenta op haar eigen moment, eigen kracht, en eigen manier. De baby wordt na de bevalling niet van haar gescheiden, anders dan om dringende medische redenen.

Notitie: interventies inclusief het kunstmatig breken van de vliezen, inleiden of kunstmatig stimuleren van de weeën, anesthesie of het zetten van een knip moeten niet routinematig worden toegepast of als een normaal onderdeel van de bevalling worden beschouwd. Iedere ingreep heeft de potentie om het normale geboorteproces te verstoren en moet niet te licht worden opgevat.

Back To Top