Skip to content

Thuis bevalt met minder ingrepen

In ons artikel “Autonomie centraal in échte zorg” komt naar voren dat een vrouw die zich gesteund voelt, de regie houdt over haar bevalling. Er zijn dan geen interventies die de regie overnemen. Wat is daarbij de invloed van de plaats van bevalling?

Eerst een blik over de grens. Uit Engels onderzoek blijkt dat de plaats van bevalling invloed heeft op de regie houden én de kans op interventies.

Een thuisbevalling of bevalling met een verloskundige in een vrijstaand geboortecentrum blijkt de minste kans te geven op interventies tijdens de bevalling. De Engelse vrouwen in dit onderzoek kozen bewust voor een bevalling thuis of in een vrijstaand geboortecentrum en merkten dat ze meer opties hadden. Ze werden goed geïnformeerd, hadden persoonlijk contact en begeleiding. Dit schept de voorwaarden voor de barende vrouw om actief bij de besluitvorming betrokken te zijn. Vrouwen spraken over het gevoel zelf controle te hebben, zich veilig en ongestoord te voelen.

En natuurlijk daarbij ook de mogelijkheid om alsnog voor het ziekenhuis te kiezen als dat is wat goed voor ze voelt op het moment van baring.

In Nederland is er de DELIVER studie. Met de data van deze studie is het verschil in verloskundige ingrepen en uitkomsten voor de moeder voor geplande thuis versus poliklinische bevallingen bij laagrisico vrouwen onderzocht. De resultaten van het onderzoek laten zien dat vrouwen met een geplande thuisbevalling vaker spontaan bevielen. Ze hadden minder vaak een knip en actief leiden van het nageboorte tijdperk nodig. Een geplande thuisbevalling met verloskundige begeleiding voor laagrisico vrouwen is belangrijk als een tegengewicht voor de stijging in interventies.

Back To Top